Adatvédelem

 1. A szabályzat célja
  E szabályzat célja, hogy meghatározza a Rudas-Info Bt.-nél vezetett nyilvántartások kezelésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát.

 2. Az adatkezelő megnevezése
  Név: Múth János
  Cégnév: Rudas-Info Bt.
  Székhely és levelezési cím: 2890 Tata, Szőgyéni u. 20/a
  Telefonszám: +36 20 93 53 106
  E-mail cím: support@rudas-info.hu
  Honlap: www.rudas-info.hu
  A honlapot és az E-mail postafiókot saját szerverünkről üzemeltetjük.

 3. Személyes adatok kezelése és annak módja
  1. A rudas-info.hu weboldal böngészése regisztrációhoz nem kötött, látogatóinkról semmilyen, a személyükhöz köthető adatot nem rögzítünk, és nem tárolunk.
  2. A "Kapcsolat" űrlap adataink kezelése
   A Rudas-Info Bt.-vel árajánlatkérés, technikai segítségkérés vagy más szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a weboldalon keresztül, a megadott személyükhöz köthető adatait (például név, E-mail cím) kizárólag arra a célra használjuk fel, ami miatt megkeresett bennünket.
  3. Az ESET termékek megrendelésekor az alábbi személyes adatokat kell megadnia:
   Név
   E-mail cím
   Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)
   Telefonszám
   Kedvezmény igénybevétele esetén kérünk a kedvezményre jogultságot igazoló dukumentumot is.
   Az ön által megadott személyes adatokat továbbítjuk az ESET termékek forgalmazójának a Sicontact Kft. 1106 Budapest, Őrs vezér tere 25/c 4. em. részére.
   Adatait a licenc lejártáig tároljuk, vagy addig, amíg annak törlését ön nem kéri.

 4. Adatkezelés időtartama
  A Bt. a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a support@rudas-info.hu E-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 5. A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (közös adatkezelők)
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, hozzáférhetővé tétel, illetve megsemmisítés
 • Cél: adatkezelés csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, nem lehet személyes adatokat céllal össze nem egyeztethető módon kezelni
 • Jogalap: személyes adatot csak jogszerűen lehet kezelni (6 jogalap)
 • Életciklus: gyűjtés, tárolás, felhasználás, törlés

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Bt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

A Rudas-Info Bt. a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Cégünk a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.